Diagnoza personelu

Czym jest audyt personalny?

Audyt jest kompleksową diagnozą aktualnej sytuacji, panującej w przedsiębiorstwie, dotyczącej ściśle pracowników (audyt funkcji personalnej) oraz metod zarządzania personelem (audyt systemu zarządzania).

Badanie potencjału pracowników

To narzędzie HR, które jest stosowane w przedsiębiorstwach po to, by uzyskać aktualne dane na temat stanu kadrowego firmy. Podczas procedury oceniane są kompetencje poszczególnych pracowników, ich umiejętności oraz poziom dopasowania do zajmowanego stanowiska. Audyt może obejmować pojedynczych pracowników bądź sposób funkcjonowania większych jednostek strukturalnych takich jak zespoły, czy całe działy. W trakcie przeprowadzania audytu personalnego pod uwagę brane są także czynniki zewnętrzne dotyczące działań zarządzania zasobami ludzkimi, które mogą wpływać na zachowanie pracowników, np.: system motywacyjny.

Strategia firmy

Audyt personalny powinien być wykonywany z uwzględnieniem planów strategicznych firmy. Jego głównym celem jest poznanie potencjału personelu, po to, by dobrać odpowiednie działanie zwiększające produkcyjność przedsiębiorstwa. Dzięki audytowi kadra zarządzająca może dostrzec wszelkie problemy i podjąć kroki, które wyeliminują przeszkody w dążeniu do sukcesu całej organizacji. Bez poznania źródła problemów, nie da się ich pokonać. Dlatego też audyt personalny pomaga osobom odpowiedzialnym za decyzje kadrowe podjąć słuszne decyzje organizacyjne.

Zelecenie audytu

Audyt może być przeprowadzony przez wewnętrzną jednostkę strukturalną organizacji, czyli dział personalny, co jednak może grozić pewnymi nadużyciami lub nieautentycznym wynikiem. Zlecenie wykonania audytu zewnętrznej firmie daje bardziej obiektywne wyniki. Konsultanci agencji doradztwa personalnego, przeprowadzającej badanie potencjału pracowników, mają należytą wiedzę, narzędzia HR i doświadczenie, co pozwala im w sposób profesjonalny zająć się potrzebami klienta. Po za tym odciąża to pracę działu personalnego firmy, a pracownicy kadrowi i managerowie mogą zająć się bieżącymi zadaniami oraz przygotować się na wdrożenie dodatkowych działań zalecanych po audycie.