Działania HR

Co po audycie personalnym?

Audyt funkcji personalnej stanowi podstawę do dalszych działań, które mają na celu zoptymalizowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Analiza stanu zasobów personalnych dostarcza wskazuje kadrze zarządzającej miejsca w strukturze, które wymagają poprawy, ale także wyróżniających się pracowników, których należy odpowiednio wynagrodzić. Ważne jest również, aby wyniki audytu dotarły w odpowiedniej formie do samych zatrudnionych, tak by również mieli świadomość, w jakiej znajdują się sytuacji.

Jakie działania mogą być rekomendowane przez firmę przeprowadzającą audyt funkcji personalnej?

  • rozwój pracowników, czyli oddelegowanie osób na odpowiednie szkolenie, czy kursy zawodowe i doszkalające
  • sesje feedbackowe, pozwalające pracownikom zapoznać się z wynikami audytu, - planowanie podwyżek i awansów, lub redukcji zatrudnienia i cięć budżetowych
  • restrukturyzacja systemu motywacyjnego
  • reorganizacja, przenoszenie pracowników do innych działów lub na stanowiska, na których lepiej wykorzystają zdobyte kompetencje
  • sesje coachingowe, mentoring, mające na celu wsparcie i zwiększenie kompetencji wśród kadry zarządzającej