Zastosowanie audytu

Kiedy warto skorzystać z usługi?

Audyt jest przeprowadzany po to, by jak najpełniej wykorzystać potencjał drzemiący w kadrze organizacji

Celem audytu personalnego jest poprawa funkcjonowania firmy. Przede wszystkim liczy się diagnozowanie i naprawianie błędów, a nie wyciąganie konsekwencji, czy usuwanie problemów poprzez zwolnienia nieefektywnych pracowników. Audyt personalny pozwala sprawdzić różnice między tym, jak obecnie funkcjonuje firma, a jak powinna, by zostały realizowane cele strategiczne.

Audyt personalny powinien być przeprowadzany cyklicznie, by stale monitorować potencjał zatrudnionych. Są również okoliczności, podczas których wykonanie audytu jest konieczne w celu podjęcia dalszych działań.

Program audytu dostarcza kompleksowych informacji na temat kompetencji pracowników i potencjału zatrudnionej kadry. Stanowi to wsparcie podczas podejmowania ważnych decyzji dotyczących zarzadzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Dla managerów i kadry zarządzającej to niezbędne narzędzie, które pozwala zaplanować ścieżki rozwoju pracowników, pomaga podczas restrukturyzacji systemów motywacyjnych i wynagradzania pracowników.